We believe in the power of managing soft skills for solving real problemsby elevating our capabilities and our mindset.

Potensialet

Kun 17 % av norske medarbeidere føler seg engasjerte på jobb*.
Selv om Norge ligger litt over gjennomsnittet for resten av Europa er det skremmende lave tall.
Det økonomiske effektivitetstapet for bedrifter er beregnet til svimlende USD 7 billioner på verdensbasis.

Det ligger et enormt potensiale i å vekke medarbeidernes engasjement.

*Kilde: Gallups State of The Global Workplace Report

Hva menes med engasjement?

La oss først bringe klarhet i hva som menes med engasjement. For det handler ikke alene om hvor godt du trives i jobben din eller hvor mye penger du tjener.

Engasjement sier noe om din følelsesmessig tilknytning, altså den følelsesmessige tilknytningen du har til jobben din og dens visjon, misjon og mål.

Grunnen til lavt engasjement og lav motivasjon hviler i hovedsak på motstand mot endring og tradisjonelle, utdaterte ledelsesstrukturer og kjønnsroller*

Det er to hovedfaktorer som skaper engasjement og de involverer både bedriften, lederen og medarbeideren.

Ytre faktorer

De ytre faktorene omhandler bedriftens og lederens ansvarsområder.

Engasjement - ytre faktorer
 • Kompetente ledere.
 • Inspirerende og informativ kommunikasjon.
 • Systemer og strukturer som er velfungerende.
 • En bedriftskultur som gir grobunn for tillit og trygghet.
 • Verdier som er godt kommunisert og en tydelig og klar visjon og misjon.

Indre faktorer

De indre faktorene omhandler medarbeiderens ansvarsområder.

Engasjement - indre faktorer
 • Bevisstgjøring av egen identitet, verdier, overbevisninger og eget potensiale.
 • Selvledelse gjennom eierskap til egen målsetting og en konkret handlingsplan.
 • Selvledelse gjennom kompetanseheving for å utvikle nye egenskaper, ferdigheter og strategier.
 • Selvregulert læring motivert av inspirasjon, nye perspektiver og ny innsikt.
 • Selvregulert læring motivert av gjennomføringsevne og mestring.
 • Bevisstgjøring gjennom tilbakemelding, selvrefleksjon og reorientering.

Det er to hovedfaktorer som skaper engasjement og de stiller krav både til bedriften, lederen og medarbeideren.

Ytre faktorer

De ytre faktorene omhandler bedriftens og lederens ansvarsområder.

Engasjement - ytre faktorer
 • Kompetente ledere.
 • Inspirerende og informativ kommunikasjon.
 • Systemer og strukturer som er velfungerende.
 • En bedriftskultur som gir grobunn for tillit og trygghet.
 • Verdier som er godt kommunisert og en tydelig og klar visjon og misjon.

Indre faktorer

De indre faktorene omhandler medarbeiderens ansvarsområder.

Engasjement - indre faktorer
 • Bevisstgjøring av egen identitet, verdier, overbevisninger og eget potensiale.
 • Selvledelse gjennom eierskap til egen målsetting og en konkret handlingsplan.
 • Selvledelse gjennom kompetanseheving for å utvikle nye egenskaper, ferdigheter og strategier.
 • Selvregulert læring motivert av inspirasjon, nye perspektiver og ny innsikt.
 • Selvregulert læring motivert av gjennomføringsevne og mestring.
 • Bevisstgjøring gjennom tilbakemelding, selvrefleksjon og reorientering.

WELLBEING TECHNOLOGY

Digital Wellbeing Solutions
Self leadership technology for maximising individual potential
and supporting remote leadership for personal follow-up and predicting behaviour.

Gevinstene

Engasjerte medarbeidere gir mange positive effekter!

Bli pilotkunde

Vi vet at mange bedrifter søker bærekraftig vekst, økt lønnsomhet og omstillingskraft. Samtidig som de søker å ivareta medarbeidernes helse og trivsel.

Kjenner du deg igjen, da kan du bli en av våre nye pilotkunder.

Som pilotkunde bidrar du til å utforme det som kan bli verdens fremste digitale plattform som fremmer personlig og profesjonell utvikling. Et verktøy som på en enkel og engasjerende måte skaper endringskraft for din bedrift.
Kontakt oss

Bli investor

Vi tror timingen er perfekt for å lansere et digitalt selvledelsesverktøy som fremmer personlig og profesjonell vekst.

Vil du være med å realisere kanskje verdens mest avanserte selvledelsesverktøy? En løsning som skal bli skalerbar i et stort, voksende globalt marked.

Da er du kanskje en av våre nye investorer!

Du vil bli del av et solid og profesjonelt team med en visjon om å bidra til å skape en bedre hverdag for folk flest.

Kontakt oss

Bli pilotkunde

Vi vet at mange bedrifter søker bærekraftig vekst, økt lønnsomhet og omstillingskraft. Samtidig som de søker å ivareta medarbeidernes helse og trivsel.

Kjenner du deg igjen, da kan du bli en av våre nye pilotkunder.

Som pilotkunde bidrar du til å utforme det som kan bli verdens fremste digitale plattform som fremmer personlig og profesjonell utvikling. Et verktøy som på en enkel og engasjerende måte skaper endringskraft for din bedrift.
Kontakt oss

Bli investor

Vi tror timingen er perfekt for å lansere et digitalt selvledelsesverktøy som fremmer personlig og profesjonell vekst.

Vil du være med å realisere kanskje verdens mest avanserte selvledelsesverktøy? En løsning som skal bli skalerbar i et stort, voksende globalt marked.

Da er du kanskje en av våre nye investorer!

Du vil bli del av et solid og profesjonelt team med en visjon om å bidra til å skape en bedre hverdag for folk flest.

Kontakt oss

Podkastserien Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv – uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

Se alle episodene
Bli sponsor

Podkastserien Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv – uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

Se alle episodene
Bli sponsor