Våre leverandører

Hvem er de og hvorfor vi har valgt dem

Hjem/About us/Leverandører

For oss er en grunnpilar i livet ønsket om å overlevere kloden til kommende generasjoner i bedre stand enn det den var da vi kom inn i den.

Derfor velger vi leverandører som tar et aktivt og uttalt ansvar for fellesskapet. Flere er Miljøfyrtårn bedrifter, men det viktigste er at menneskene bak bedriftene utøver sin bevissthet om det ansvar vi som enkeltindivider har for å begrense vårt fotavtrykk på kloden. 

Vi tror at desto flere som fremsnakker hverandre om hvordan vi setter bærekraft på agendaen og hva vi gjør som følge av det, desto flere vil bli bevisst og inspirert til å henge med på den positive bølgen av endring som skjer til det bedre for miljøet og vår felles fremtid.

For oss er en grunnpilar i livet ønsket om å overlevere kloden til kommende generasjoner i bedre stand enn det den var da vi kom inn i den.

Derfor velger vi leverandører som tar et aktivt og uttalt ansvar for fellesskapet. Flere er Miljøfyrtårn bedrifter, men det viktigste er at menneskene bak bedriftene utøver sin bevissthet om det ansvar vi som enkeltindivider har for å begrense vårt fotavtrykk på kloden. 

Vi tror at desto flere som fremsnakker hverandre om hvordan vi setter bærekraft på agendaen og hva vi gjør som følge av det, desto flere vil bli bevisst og inspirert til å henge med på den positive bølgen av endring som skjer til det bedre for miljøet og vår felles fremtid.

Bank & Finans

Cultura Bank

Cultura Bank oppnår den suverent høyeste samlede totalscoren av alle bankene med 98 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Referanse: Etisk bankguide

Fiken

Fiken regnskapssystem brenner ikke bare for at flere små bedrifter skal lykkes, de brenner også for å ta ansvar for miljøet vårt. Fiken har nevnt for oss noen eksempler på grep de tar:

  • Opptatt av at det nye bygget vi flyttet til tok miljø på alvor – både i form av energiforbruk og kildesortering.
  • Kjøper klimakvoter i de tilfellene vi må reise (som holdes på et minimum).

Juridisk

Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig tar aktivt samfunsansvar som støttespiller til Amnesty International Norge og ved at mange ansatte tilbyr sin ekspertise på pro bono basis for enkeltmennesker og organisasjoner.

De har fokus på miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Desgin & Foto

Roi Division Oslo

Folka bak Roi Division Oslo tok oss i mot med åpne armer og gjennom utallige samtaler om enkeltindividets rolle og vårt felles ansvar for miljøet fant vi hverandre. Resultatet har gitt oss det visuelle og verbale uttrykket du nå ser foran deg.

Fotograf Sveinung Bråthen

En fotograf med et stort hjerte som sprer trivsel og glede rundt seg, i tillegg til å ha et bevisst forhold til aktive valg han selv kan ta til miljøet.

Blant mange trekker vi gjerne frem hans kunde Csoaps.com, det grønne alternativet til vaskemidler.

Teknisk

Gandi.net

Gandi er en unik domeneleverandør med et sterkt miljøfokus som tar aktivt samfunssansvar.

Selv sier de: «Gandi  is committed to being the ethical choice for creating a web presence. Our customers support us in this mission, and in turn we support companies, whether Internet-based or not, that have also embarked on this adventure.»

SYSE.no

SYSE er den eneste rendyrkede miljøsertifiserte hosting-leverandøren i Norge og kan dokumentere samsvar med strenge kriterier innen alt fra arbeidsmiljø og innkjøp til energibruk og utslipp.

Bank & Finans

Cultura Bank

Cultura Bank oppnår den suverent høyeste samlede totalscoren av alle bankene med 98 % når det gjelder tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Referanse: Etisk bankguide

Fiken

Fiken regnskapssystem brenner ikke bare for at flere små bedrifter skal lykkes, de brenner også for å ta ansvar for miljøet vårt. Fiken har nevnt for oss noen eksempler på grep de tar:

  • Opptatt av at det nye bygget vi flyttet til tok miljø på alvor – både i form av energiforbruk og kildesortering.
  • Kjøper klimakvoter i de tilfellene vi må reise (som holdes på et minimum).

Juridisk

Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig tar aktivt samfunsansvar som støttespiller til Amnesty International Norge og ved at mange ansatte tilbyr sin ekspertise på pro bono basis for enkeltmennesker og organisasjoner.

De har fokus på miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Desgin & Foto

Roi Division Oslo

Folka bak Roi Division Oslo tok oss i mot med åpne armer og gjennom utallige samtaler om enkeltindividets rolle og vårt felles ansvar for miljøet fant vi hverandre. Resultatet har gitt oss det visuelle og verbale uttrykket du nå ser foran deg.

Fotograf Sveinung Bråthen

En fotograf med et stort hjerte som sprer trivsel og glede rundt seg, i tillegg til å ha et bevisst forhold til aktive valg han selv kan ta til miljøet.

Blant mange trekker vi gjerne frem hans kunde Csoaps.com, det grønne alternativet til vaskemidler.

Teknisk

Gandi.net

Gandi er en unik domeneleverandør med et sterkt miljøfokus som tar aktivt samfunssansvar.

Selv sier de: «Gandi  is committed to being the ethical choice for creating a web presence. Our customers support us in this mission, and in turn we support companies, whether Internet-based or not, that have also embarked on this adventure.»

SYSE.no

SYSE er den eneste rendyrkede miljøsertifiserte hosting-leverandøren i Norge og kan dokumentere samsvar med strenge kriterier innen alt fra arbeidsmiljø og innkjøp til energibruk og utslipp.