SHAPING THE FUTURE OF WORKPLACE DIALOGUE

SHAPING THE FUTURE OF WORKPLACE DIALOG

Thina Saltvedt om bærekraftig utvikling og økonomisk vekst – er det mulig? (#9)

2023-03-19T14:04:03+01:00

Vi har gått "til topps" og snakket med Thina Saltvedt om hvor fokuset hos investorer og finansmarkedet er om dagen. Og da spør vi blant annet: er utslippskutt og lavere forbruk forenlig med økonomisk vekst? Og hvordan stiller investorene seg til den grønne omstillingen?

Thina Saltvedt om bærekraftig utvikling og økonomisk vekst – er det mulig? (#9)2023-03-19T14:04:03+01:00

Thomas Hylland Eriksen om overheating, globalisering og korona (#8)

2023-03-19T14:04:13+01:00

Vi lever i en tid av akselerasjon av akselerasjon, uten en indre termostat eller en styrende instans som kan stoppe opp og kjøle oss ned. Det skaper farlige situasjoner.” sier Thomas Hylland Eriksen i dagens episode. Han mener korona-krisen gir oss en historisk unik mulighet til å endre måten vi lever på.

Thomas Hylland Eriksen om overheating, globalisering og korona (#8)2023-03-19T14:04:13+01:00
  • Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes om klimapsykologi og klimaparadokset (#5)

2023-03-19T14:03:06+01:00

Koronapandemien har vist at vi, som storsamfunn, evner å snu oss rundt og skape store endringer på veldig kort tid. Hvordan har vi fått til det og hvorfor er vi ikke like handlekraftige når det kommer til klima- og miljøkrisen? Per Espen Stoknes har svarene!

Per Espen Stoknes om klimapsykologi og klimaparadokset (#5)2023-03-19T14:03:06+01:00