Om oss

We believe in the power of humankind and in human kindness. We believe we can and will change for the better – through awareness and growth of the mind and developing new behavior.

Home/Om oss

I dette tiåret vil vi oppleve store endringer. Norge har forpliktet seg til nesten å halvere sine CO2 utslipp og innfri sine forpliktelser i henhold til FNs bærekraftsmål innen 2030.

Ved å erkjenne at alt henger sammen, både i naturen og oss mennesker imellom, kan vi sette en ny standard for hvordan vi fra nå av skal ta bedre vare på planeten vår. Din fremtid, vår fremtid og eksistensen til din bedrift er avhengig av det.

Dette handler om deg og meg. Ved å bli bevisst hvorfor og hvordan vi – hver og en – må bidra, vil vi forstå hva vi kan gjøre. Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst og kan leve rike og gode liv uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner.

I dette tiåret vil vi oppleve store endringer. Norge har forpliktet seg til nesten å halvere sine CO2 utslipp og innfri sine forpliktelser i henhold til FNs bærekraftsmål innen 2030.

Ved å erkjenne at alt henger sammen, både i naturen og oss mennesker imellom, kan vi sette en ny standard for hvordan vi fra nå av skal ta bedre vare på planeten vår. Din fremtid, vår fremtid og eksistensen til din bedrift er avhengig av det.

Dette handler om deg og meg. Ved å bli bevisst hvorfor og hvordan vi – hver og en – må bidra, vil vi forstå hva vi kan gjøre. Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst og kan leve rike og gode liv uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner.

Visjon og Misjon

Visjon

Unlock the human potential to find sustainable solutions to how we can take better care of our world.

Misjon

We create digital tools for managing our inner resources, equipping us to take responsibility and change behavior towards living a more sustainable life.

Våre verdier

Hvordan vi vil vise vei

Vi skal alltid reflektere våre grunnverdier:

  • Modige; endringer krever mot, både i ord og handling, og vi skal våge å utfordre oss selv i minst like stor grad som vi våger å utfordre andre.
  • Ansvarlige; når vi erkjenner at alt henger sammen og ved å ta aktivt ansvar for våre handlinger, definerer vi vår egen utvikling og vi bidrar til å definere utviklingen av alt vi er en del av.
  • Utforskende; vi må våge å utfordre våre sosiale normer og etablerte sannheter for å finne nye svar på
  • Inspirerende; utvikling og vekst skjer når vi er motiverte, og ved å inspirere vil vi bidra til å skape en bærekraftig endringskraft.

For oss er en grunnpilar i livet ønsket om å overlevere kloden til kommende generasjoner i bedre stand enn det den var da vi kom inn i den.

Våre verdier skal gjenspeiles i handling. Her kan du lese mer om våre leverandører og hvorfor vi har valgt å samarbeide med dem.

Våre leverandører

Vår historie

En ny hverdag

WeMe er et team satt sammen for å møte fremtidens utfordringer med en unik kombinasjon av kompetanse innen forretningsdrift, rådgivning og coaching.

For å møte kravet til endringstakt fremtiden krever av oss vil vi fremheve både individuelle og organisatoriske endringsprosesser.

Vårt navn

Om deg, meg og oss

Navnet WeMe er inspirert av en installasjon av kunstneren Julia Vance. Hun ville løfte frem universelle temaer som tilhørighet, vennskap og identitet og samtidig berøre temaet økologi og menneskets felles ansvar for å ta vare på naturen. I sin skulptur WE-ME fanget hun fysisk ideen om skiftet og tilhørigheten mellom gruppetilhørigheten (WE) og individet (ME).

Julia Vance

Visjon og Misjon

Visjon

WeMe gjør bærekraft enkelt

Misjon

Med kunnskapsformidling skal WeMe skape en bevissthet i enkeltindividet som stimulerer menneskets endringskraft og WeMe skal fasilitere grønn vekst i bedrifter til det beste for bedriften, enkeltindividet og planeten vi bor på.

Vår verdier

Hvordan vi vil vise vei

Vi skal alltid reflektere våre grunnverdier:

  • Modige; endringer krever mot, både i ord og handling, og vi skal våge å utfordre oss selv i minst like stor grad som vi våger å utfordre andre.
  • Ansvarlige; når vi erkjenner at alt henger sammen og ved å ta aktivt ansvar for våre handlinger, definerer vi vår egen utvikling og vi bidrar til å definere utviklingen av alt vi er en del av.
  • Utforskende; vi må våge å utfordre våre sosiale normer og etablerte sannheter for å finne nye svar på
  • Inspirerende; utvikling og vekst skjer når vi er motiverte, og ved å inspirere vil vi bidra til å skape en bærekraftig endringskraft.

For oss er en grunnpilar i livet ønsket om å overlevere kloden til kommende generasjoner i bedre stand enn det den var da vi kom inn i den.

Våre verdier skal gjenspeiles i handling. Her kan du lese mer om våre leverandører og hvorfor vi har valgt å samarbeide med dem.

Våre leverandører

Vår historie

En ny hverdag

WeMe er et team satt sammen for å møte fremtidens utfordringer med en unik kombinasjon av kompetanse innen forretningsdrift, rådgivning og coaching.

For å møte kravet til endringstakt fremtiden krever av oss vil vi fremheve både individuelle og organisatoriske endringsprosesser.

Vårt navn

Om deg, meg og oss

Navnet WeMe er inspirert av en installasjon av kunstneren Julia Vance. Hun ville løfte frem universelle temaer som tilhørighet, vennskap og identitet og samtidig berøre temaet økologi og menneskets felles ansvar for å ta vare på naturen. I sin skulptur WE-ME fanget hun fysisk ideen om skiftet og tilhørigheten mellom gruppetilhørigheten (WE) og individet (ME).

Julia Vance

Gründerne

Jan Strøm

MEDGRÜNDER / DAGLIG LEDER

+47 916 90 917
jan@weme.eco

LinkedIn

Linda Krog Ødegaard

MEDGRÜNDER

+47 99 09 89 81
linda@weme.eco

LinkedIn

Rune Kroken

MEDGRÜNDER

+47 47 90 01 85
rune@weme.eco

LinkedIn

Teamet

Espen Erfjell

KOMMUNIKASJON & SALG
Partner WeMe Facilitators AS

Thomas Due

PARTNER / FORRETNINGSUTVIKLING
Ansvarlig partner VentureLab AS

Jens A Moe

PARTNER / FORRETNINGSUTVIKLING
Partner VentureLab AS

Trine Åldstedt

STYREMEDLEM & INVESTOR
Entreprenør, trinealdstedt.no

Anders Dysvik

ADVISORY BOARD
Professor institutt for ledelse og organisasjon, dean EMBA,
Handelshøyskolen BI

Arne Peder Blix

ADVISORY BOARD
Entreprenør, investor,
AccA Invest AS

Christian Thindberg

ADVISORY BOARD
CTO, Statistisk Sentralbyrå / SSB

Jøril K Johnsen

ADVISORY BOARD
Ansvarlig prosjekt utvikling, IKEA Group

Michael Eklund

ADVISORY BOARD
Adferdsspesialist,
Prosjektleder,
Uppsala universitetssykehus