Episode nr. 11

Andreas Friis

Om rikets tilstand og om vår fremtid – del 1

Dato

18. desember 2020

«Hvor kan du skape aller størst effekt på verden, ikke bare hvor det er populært, men hvor kan din bedrift bidra til å virkelig skape effekt?»

– Andreas Friis

Del sitat & podkast

Andreas Friis er siviløkonom, sosial gründer og initiativtager til kunnskapsnettverket for bærekraftig business, Sustainability Hub Norway (S-hub).

26. november publiserte S-hub den årlige rapporten State Of Sustainability in Norway 2020. Rapporten forteller om hvordan 176 norske bedrifter jobber med bærekraft i dag og om deres perspektiver på fremtiden.

I februar 2020 meldte Norge inn et oppdatert klimamål til Parisavtalen. For i følge avtalen skal alle land melde inn nye eller oppdaterte utslippsmål hvert femte år. Norges oppdaterte klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent sammenlignet med vårt utslippsnivå i 1990. Så kom 12. mars, korona pandemien var et faktum og fokuset skiftet over natten. Det kan se ut som at fokuset er tilbake på bærekraft, for aldri før har bærekraft vært høyere på agendaen og mer debattert.

Vi ønsker å vite om det jobbes like mye med bærekraft som det snakkes om? “The proof is in the pudding” heter det og ingen er bedre til å fortelle oss om tingenes tilstand enn Andreas. 176 norske bedrifter har anonymt besvart 77 spørsmål om bærekraft.

Del 1. Du vil lære om:

 • Hvem er Andreas Friis [02:05]
 • Hva er Sustainability Hub Norway [03:30]
 • Beste av to verdener – business og bærekraft. Om business med flere verdiskapende dimensjoner finans-, human-, natur- og sosial kapital. Spennende og lønnsomt. [04:55]
 • Om rapporten State Of Sustainability 2020 [06:20]
 • Viktige funn i rapporten [08:00]
 • Tydelig økende trend: fokus på toppledernivå og inn i kjernestrategien [10:15]
 • Økt bærekraft press og reguleringer [11:20]
 • Kriser som pekes ut i rapporten og bedriftens rolle [15:00]
 • Mangel på kompetanse og implementering [17:00]
 • Modenhet og mandat [19:30]
 • Steg én: vesentlighetsanalyse [21:20]
 • Implementering [23:00]
 • Hvordan engasjere organisasjonen? [26:45]
 • Begeistring og ambisjon [28:00]

Referanser:

 • Econa, Leidar, Scatec Solar, Statkraft, Personalhuset Norge, King Coffe , NTNU, Norges Handelshøyskole, Equinor, Storebrand, Møller, HM, Zara, Fauna, Ikea.
 • EU Taxonomi, Sustainable Finance , EUs Green Deal
 • Augmented reality (utvidet virkelighet – blant annet VR)
  Internett of things (Tingenes internett er begrep for teknologi som koble seg til hverandre og utveksle data)
  Oxford University – future studies
 • Pia Lefevre

Om podkasten Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

I episodene stiller vi vår gjest både de store spørsmålene som bidrar til å gi oss perspektiv om samfunnet vi lever i, og de konkrete spørsmålene som forteller oss om hvordan vi kan ta ansvar i dag.

Målsettingen er å skape åpne og nære samtaler med våre gjester, der de får tid til å snakke om komplekse temaer og forklare med konkrete eksempler. Slik vil vi få en forståelse for hvordan vi kan ta ord til handling.