Episode nr. 5

Per Espen Stoknes

Klimapsykologi og klimaparadokset

Når

19. juni 2020

Nettside

«Det er en del kjennetegn ved klimakrisen som er veldig forskjellig fra korona – og det første går på den viktigste barrieren – og det går på det her med distanse…»

Per Espen Stoknes

Del sitat & podkast

Per Espen Stoknes er psykolog og økonom. Han driver senteret for Grønn Vekst på BI. 

Koronapandemien har vist at vi, som storsamfunn, evner å snu oss rundt og skape store endringer på veldig kort tid. Det rapportert om renere vann, klarere himmel, lengre sikt og friskere luft flere steder i verden som følge av dette. Den britiske forfatteren Nick Harkaway bemerket ironisk på Twitter: “Jesus, if the markets are gonna do this over Corona, just wait till they find out about the climate crisis.”

Hva er grunnen til at jo mer vi vet om global oppvarming jo mer bestrider vi det? De aller fleste vet at vi må endre måten vi lever på og driver business på drastisk. Samtidig fortsetter de aller fleste mer eller mindre som før. Da Per Espen Stoknes forsket på klimapsykologi analyserte han over 300 atferdsstudier. Funnene presenterer han på en interessant og forståelig måte i boken Hva vi tenker på når vi ikke tenker på global oppvarming. Hans TED Talk om temaet er sett over 3 millioner ganger. 

I denne podkast-episoden forteller Stoknes om vår psykologi og hvordan vi forholder oss i møte med kriser og farer. Han gir oss en innføring i det han omtaler som de 5 psykologiske barrierene mot klimahandling. Han gir oss innsikt i hvorfor vi tenker og handler som vi gjør hvordan vi må re-konfigurere vår klima-kommunikasjonen, slik at vi kan tenke på og snakke om global oppvarming på en måte som skaper positivitet, engasjement og meningsfulle handlinger.

Stoknes sier han hverken er klima-optimist, -pessimist eller -realist men at han er håpefull!

Du vil lære om:

 • Kjennetegn ved klimakrisen som gjør den veldig forskjellig fra korona [02:45]
 • 1. Barriere: Distanse. Om hvordan klimakrisen blir kommunisert og at det i et psykologisk perspektiv gjør at det skapes enn opplevd distanse til problemet [04:05]
 • Konvensjonell klima kommunikasjon og hvordan kommunisere krisen på en «hjernevennlig» måte [06:20]
 • 2. Barriere: Dommedag. Hvordan vi med katastrofetenking unngår temaet [10:25]
 • Tre responser: tilvenning, unngåelse og skyte tilbake [12:00]
 • 3. Barriere: Dissonas. Avviket mellom det vi vet og det vi gjør, og følgelig behovet for selvrettferdiggjøring [14:40]
 • 4. Barriere: Benektning [15:50]
 • Vår «sosiale kontrakt» om hvordan vi håndterer ubehagelige temaer [17:00]
 • 5. Barriere: Identitet. Om selvbildet og hvordan vi ønsker å fremstå [18:30]
 • Fellesskapsverdier og individualisme verdier og sammenhengen med klimadebatten [19:00]
 • 1. Løsning: Distanse. Den sosiale normen og hvordan hva vi tror påvirker hva vi gjør. [22:50]
 • Rekonfigurere klimakommunikasjonen fra å handle om abstrakte fakta til å handle om at ni av ti nå velger elsykkel. [24:10]
 • 2. Løsning: Dommedag. Slutte å true og refse. Synd og forlatelse retorikken fungerer ikke. [24:24]
 • Gi støttende perspektiver: helse, forsikring, muligheter. [24:50]
 • Om klima og helsemulighetene. [25:15]
 • Om klimaforsikring og å tenke langsiktig [26:00]
 • Om suksesskriteriet innen finans [27:25]
 • 3. Løsning: Dissonans. [30:25]
 • Om nudging og mulighetene med grønne «dultinger» [31:00]
 • 4. Løsning: Benektning. Hvordan fjerne behovet for benektning ved å vise at man er med på løsningen. [33:00]
 • 5. Løsning: Identitet. Om betydningen av fortellingen i våre liv. [34:10]
 • Vi må ha en ny fortelling for det 21. århundre! [34:20]
 • Livskvalitet, religion og etikk [35:50]
 • Om avhengigheten til økonomisk vekst, kapitalisme og grønne investeringer [38:35]

Lenker:

Referanser:

 • Fjong, ToGoodToGo, Ørstad (DK), Equinor, Ford, Tesla, Paven, Arne Næss, Thina Saltvedt, Nina Jensen
 • Boken Grønn vekst / Vekst-kompasset av Per Espen Stoknes (kommer høsten 2020)

Om podkasten Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

I episodene stiller vi vår gjest både de store spørsmålene som bidrar til å gi oss perspektiv om samfunnet vi lever i, og de konkrete spørsmålene som forteller oss om hvordan vi kan ta ansvar i dag.

Målsettingen er å skape åpne og nære samtaler med våre gjester, der de får tid til å snakke om komplekse temaer og forklare med konkrete eksempler. Slik vil vi få en forståelse for hvordan vi kan ta ord til handling.