Med gründer / Daglig leder

Jan
Strøm

Daglig leder

Jan
Strøm

Født 1972, bor i Asker

Bosatt på tre forskjellige kontinenter før fylte atten ble Jan tidlig eksponert for verdens mangfold, ulikheter og likheter. Fra å være yrkesoffiser i sjøforsvaret, via et kort studium i økonomi, til næringslivet hvor han i over 20 år har bidratt til utvikling og vekst av gründervirksomheter. Erfaringen fra dette arbeidet spenner vidt i fra IT, logistikk og administrasjon til markedsføring og salg.

Med utgangspunkt i en sterk tro på mennesket, er etableringen av WeMe en realisering av ønsket om å få gi noe tilbake og bidra til det store fellesskapet.
“Jeg vil bidra til å utforske og bli bedre kjent med potensialet i oss mennesker. Fordi det opptar meg mer enn noe annet. Og fordi jeg tror at du og jeg har evnen i oss til å skape et liv som ivaretar oss selv, samtidig som vi ivaretar alt rundt oss, på en bedre måte.”