Med gründer

Linda
Krog Ødegaard

Linda
Krog Ødegaard

Født 1976, bor i Asker

Linda ble kalt “muntrasjonsrådet” i gata hun vokste opp i, og for Linda har det alltid handlet om mennesker. Utdannelsen innen kommunikasjon og markedsføring førte henne til en karriere i reklamebransjen, frem til hun ville ta faget kommunikasjon til et annet nivå. Linda ble sertifisert coach og har i over 10 år holdt kurs, foredrag og jobbet med endringsprosesser i bedrifter.

Med en lang erfaring fra å jobbe med hvordan vi mennesker opererer, er etableringen av WeMe realisering av en mangeårig drøm om å skape en arena der både enkeltmennesker og bedrifter kan utvikles i et helhetlig, holistisk syn som er til det beste for mennesket og planeten.

“Å redde verden en person av gangen tar lengre tid enn vi har til rådighet. Jeg ønsker å bidra til et større skifte – hvor folk blir bevisst, skjønner alvoret, ser muligheten og tar ansvar! Sammen finner vi bedre måter å leve på, for oss og for planeten. Fordi det er snakk om livskvaliteten og livsgrunnlaget til deg og meg, til dine og mine barn og til fremtidige generasjoner.”