Med gründer

Rune
Kroken

Rune
Kroken

Født 1971, bor i Oslo

En oppvekst dominert av friluftsliv har beriket Rune hele livet. Fra en barndom med hundekjøring var veien kort til utenlandstjeneste som hundefører i forsvaret. Derfra til studie i siviløkonomi, som senere ble supplert med en master i business administration (MBA), har Rune over 20 års fartstid som konsulent med solid erfaring som prosjekt- og endringsleder.
Rune er far til to, bosatt i Oslo.

Med utgangspunkt i en sterk følelse for naturens mangfold og verdi, er etableringen av WeMe en realisering av ønske om å få gi noe tilbake og bidra til det store fellesskapet.

“Jeg vil gjøre noe jeg er stolt over, noe som betyr noe, noe jeg kan stå innefor overfor mine barn. Jeg har et delt forhold til dagens samfunnsmekanismer og da særlig kapitalismen, som jeg på den ene side opplever som et monster uten magemål og på den andre side opplever som en mekanisme til fremtidig endring til vårt felles beste. Tenk om vi i WeMe kan bidra til å endre spillereglene for kapitalismen… det hadde vært så kult!”