Hva vi gjør

For bedrifter som vil sikre konkurransekraft for fremtiden – nå

Norge har forpliktet seg til bærekraftsmålene; mål knyttet til klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Eiere, investorer, kunder og ansatte har forventninger til at næringslivet skal bidra.

Bedrifter som ikke kan imøtekomme disse forventningene opplever at de ikke lenger er en attraktiv leverandør, samarbeidspartner eller arbeidsgiver.

Norge har forpliktet seg til bærekraftsmålene; mål knyttet til klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Eiere, investorer, kunder og ansatte har forventninger til at næringslivet skal bidra.

Bedrifter som ikke kan imøtekomme disse forventningene opplever at de ikke lenger er en attraktiv leverandør, samarbeidspartner eller arbeidsgiver.

Hvorfor satse på bærekraft

Bærekraft gir økt lønnsomhet

Bedrifter som gjør tydelige prioriteringer innenfor bærekraft opplever en høyere vekst og økt lønnsomhet – uavhengig av bransje.

Utfordringer

De 5 vanligste utfordringene bedrifter opplever når de vil prioritere bærekraft:

 • Manglende forankring i styre og/eller ledelse
 • Usikkerhet knyttet til lønnsomhet
 • Prioritering av tid
 • Mangel på kapasitet og tilgang på ressurser
 • Mangelfull kompetanse

WeMe gjør bærekraft forståelig

Vi hjelper din bedrift med:

 • Nye perspektiver og strategier, forankret i best practice innen bærekraft
 • Lønnsom vekst ved å legge om til bærekraftig drift
 • Prioritering av tid og ressurser for å oppnå suksess
 • Å sette bærekraft på agendaen, fasiliterer prosessen og sørger for fremdriften
 • Kompetansepåfyll med forankring hos nøkkelpersoner i bedriften

Hvorfor satse på bærekraft

Bærekraft gir økt lønnsomhet

Bedrifter som gjør tydelige prioriteringer innenfor bærekraft opplever en høyere vekst og økt lønnsomhet – uavhengig av bransje.

Utfordringer

De 5 vanligste utfordringene bedrifter opplever når de vil prioritere bærekraft:

 • Manglende forankring i styre og/eller ledelse
 • Usikkerhet knyttet til lønnsomhet
 • Prioritering av tid
 • Mangel på kapasitet og tilgang på ressurser
 • Mangelfull kompetanse

WeMe gjør bærekraft forståelig

Vi hjelper din bedrift med:

 • Nye perspektiver og strategier, forankret i best practice innen bærekraft
 • Lønnsom vekst ved å legge om til bærekraftig drift
 • Prioritering av tid og ressurser for å oppnå suksess
 • Å sette bærekraft på agendaen, fasiliterer prosessen og sørger for fremdriften
 • Kompetansepåfyll med forankring hos nøkkelpersoner i bedriften

Podkast

Endringsskaperne

Aktuelt

Artikler