Hva vi gjør

For deg som vil styrke deg i bærekraftig ledelse

Hjem/Våre tjenester/Lederrollen

En bærekraftig leder pusher bedriften til å innfri bærekraftsmålene. Du må vite hva som bidrar til miljø- og klimaendringene og kjenne til utfordringene vi står overfor. Du må samtidig være løsningsorientert både i lokale og globale perspektiv. Men så må du også evne å ta grep på kort sikt, som på lang sikt er lønnsomme for bedriften og som ivaretar planeten vår.

Bærekraftig utvikling er i seg selv et gedigent dilemma. Begrepet har en motsetning i seg – vi skal utrydde fattigdom og gi alle en anstendig levestandard, og samtidig gjøre det uten at det går utover framtidige generasjoner.

Bærekraftig ledelse er med andre ord krevende, med mange dilemmaer knyttet opp mot vekst, produksjon og forbruk.

Ingen kan gjøre alt, men vi alle kan gjøre noe.

En bærekraftig leder pusher bedriften til å innfri bærekraftsmålene. Du må vite hva som bidrar til miljø- og klimaendringene og kjenne til utfordringene vi står overfor. Du må samtidig være løsningsorientert både i lokale og globale perspektiv. Men så må du også evne å ta grep på kort sikt, som på lang sikt er lønnsomme for bedriften og som ivaretar planeten vår.

Bærekraftig utvikling er i seg selv et gedigent dilemma. Begrepet har en motsetning i seg – vi skal utrydde fattigdom og gi alle en anstendig levestandard, og samtidig gjøre det uten at det går utover framtidige generasjoner.

Bærekraftig ledelse er med andre ord krevende, med mange dilemmaer knyttet opp mot vekst, produksjon og forbruk. 

Ingen kan gjøre alt, men vi alle kan gjøre noe.

Utfordringer

De 5 vanligste utfordringene knyttet rollen som leder for bærekraft

 • Faglig tyngde og trygghet, personlig motivasjon og drivkraft i rollen.
 • Står alene om ansvar og engasjement: Har behov for faglig påfyll og nettverk.
 • Evne til å utvikle gode bærekraftstrategier.
 • At temaet bærekraft blir prioritert og tatt på alvor.
 • Implementering: hvordan kommunisere effektfullt slik at temaet oppleves konkret og relevant.

WeMe gjør bærekraft forståelig

Vi hjelper deg som leder med

 • Faglig vekst innen bærekraft, faglig tyngde og trygghet via eierskap til prosessene.
 • Nye faglige og sosiale nettverk med meningsfulle utvekslinger.
 • Å finne de beste løsningene og de mest effektive strategiene.
 • Å sette agendaen, fremme og vinne frem med dine prioriteringer.
 • Å løfte dine kommunikasjonsferdigheter og argumentasjonsrekker.
WeMe gruppebilde

Utfordringer

De 5 vanligste utfordringene knyttet rollen som leder for bærekraft

 • Faglig tyngde og trygghet, personlig motivasjon og drivkraft i rollen.
 • Står alene om ansvar og engasjement: Har behov for faglig påfyll og nettverk.
 • Evne til å utvikle gode bærekraftstrategier.
 • At temaet bærekraft blir prioritert og tatt på alvor.
 • Implementering: hvordan kommunisere effektfullt slik at temaet oppleves konkret og relevant.

WeMe gjør bærekraft forståelig

Vi hjelper deg som leder med

 • Faglig vekst innen bærekraft, faglig tyngde og trygghet via eierskap til prosessene.
 • Nye faglige og sosiale nettverk med meningsfulle utvekslinger.
 • Å finne de beste løsningene og de mest effektive strategiene.
 • Å sette agendaen, fremme og vinne frem med dine prioriteringer.
 • Å løfte dine kommunikasjonsferdigheter og argumentasjonsrekker.

Podkast

Endringsskaperne

Aktuelt

Artikler