Per Espen Stoknes om klimapsykologi og klimaparadokset (#5)

2023-03-19T14:03:06+01:00

Koronapandemien har vist at vi, som storsamfunn, evner å snu oss rundt og skape store endringer på veldig kort tid. Hvordan har vi fått til det og hvorfor er vi ikke like handlekraftige når det kommer til klima- og miljøkrisen? Per Espen Stoknes har svarene!