PERSONVERN I WEME FACILITATORS AS

Når du (benevnes også «brukeren») er i kontakt med oss, enten ved at du bruker våre produkter og tjenester gjennom go.weme.eco, nettsiden vår eller ved at du er i kontakt med oss på annen måte, behandler WeMe Facilitators AS personopplysninger om deg.

Personvernet ditt er viktig for oss, og denne personvernerklæringen beskriver all relevant informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har ved vår behandling av personopplysningene.

Vit at behandling av dine personopplysninger er i tråd med gjeldende personvernlovgivning, herunder gjeldende norsk Personopplysningslov og EUs generelle personvernforordning («GDPR»).

Kort oppsummert betyr det at vi, som behandlingsansvarlig, følger disse prinsippene for behandling av personopplysninger:

 • Behandlingen er lovlig, rettferdig, gjennomsiktig og forholdsmessig i forhold til formålene med behandlingen.
 • Personopplysningene samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, er adekvate, relevante og begrenset til disse formålene og viderebehandles ikke på en måte som er uforenlig med disse formålene.
 • Personopplysningene er korrekte og nødvendig oppdaterte og lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene med behandlingen.
 • Behandlingen er sikret med tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.
 • Vi har etablert tiltak for å sikre personopplysningene mot uautorisert tilgang/videreformidling/endring/sletting.

Behandlingsansvarlig hos WeMe Facilitators AS er daglig leder. Kontaktinformasjon:

E-posthello@weme.eco
Adresse: Kari Trestakks vei 3, 1388 Borgen
Org.nr.: 924 815 744

Dersom det etter den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen kreves samtykke fra deg for at vi skal kunne behandle dine personopplysninger, vil dette i så fall fremgå klart gjennom vår kommunikasjon med deg.

A. FOR BRUKERE AV NETTSTEDET WEME.ECO

1. Nyhetsbrev

Personinformasjon du legger igjen for å abonnere på vårt nyhetsbrev vil bli brukt til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om selskapet og dets produkter og tjenester.

Følgende informasjon innhentes ved registrering og senere bruk av weme.eco:

 • E-post adresse

2. Kontaktskjema

Personinformasjon om deg som du sender inn via våre kontaktskjemaer for å bli kontaktet, avtale møte med oss eller for påmelding til våre kurs benytter vi for å kontakte deg. Se for øvrig punkt B.3.

Følgende informasjon innhentes ved registrering og senere bruk av weme.eco:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-post adresse
 • Virksomhet

3. Informasjonskapsler «cookies»

Vi bruker informasjonskapsler som lagres på enheten din og tillater nettstedet å utføre forskjellige oppgaver for blant annet å huske dine innstillinger og preferanser og forbedre din brukeropplevelse.

Nettstedet benytter følgende nødvendige informasjonskapsler:

Leverandør Navn Hensikt Varighet
Microsoft Clarity www.clarity.ms/ CLID Analyse av besøk 12 måneder
LinkedIn .linkedin.com/ lidc Analyse av besøk, diagnostikk og markedsføring 24 timer
Microsoft Bing .c.bing.com/ SRM_B Analyse av besøk, diagnostikk og markedsføring 13 måneder
Microsoft Clarity .clarity.ms/ MUID Analyse av besøk, diagnostikk og markedsføring 12 måneder 24 dager
Google Analytics .weme.eco/ _ga Diagnostikk Inntil 2 år
Google Analytics .weme.eco/ _ga_9WGQ1QWXG8 Diagnostikk Inntil 2 år
Google Analytics .weme.eco/ _gat_gtag_UA_164246839_1 Diagnostikk 1 minutt
Google Analytics .weme.eco/ _gid Diagnostikk 1 dag
LinkedIn .linkedin.com/ AnalyticsSyncHistory Diagnostikk 30 dager
LinkedIn weme.eco/ ln_or Diagnostikk 1 dag
Microsoft Clarity .weme.eco/ _clck Diagnostikk 12 måneder
Microsoft Clarity .weme.eco/ _clsk Diagnostikk 2 timer
Microsoft Clarity .c.clarity.ms/ ANONCHK Diagnostikk 1 time
Microsoft Clarity .c.clarity.ms/ SM Diagnostikk Per økt
LinkedIn .linkedin.com/ UserMatchHistory Markedsføring 30 dager
Hubspot .hubspot.com/ __cf_bm Personvern 30 minutter
JSESSIONID .nr-data.net/ JSESSIONID Personvern Per økt
LinkedIn .linkedin.com/ bcookie Personvern 12 måneder
LinkedIn .www.linkedin.com/ bscookie Personvern 12 måneder
LinkedIn .linkedin.com/ li_gc Personvern 6 måneder

Du kan selv kontrollere og regulere vår bruk av informasjonskapsler i innstillingene til din nettleser. Her vil du blant annet kunne slette lagrede informasjonskapsler, blokkere informasjonskapsler fra å bli lagret eller motta varsler før en informasjonskapsel blir lagret. Vi gjør oppmerksom på at dersom du velger å fjerne eller skru av informasjonskapsler på dette nettstedet, vil det kunne få konsekvenser for nettstedets funksjonalitet. Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan håndtere informasjonskapsler på din enhet anbefaler vi deg å besøkewww.aboutcookies.org.

B. FOR BRUKERE AV NETTSTEDET GO.WEME.ECO

Innsamling av informasjon

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her i punktene 1-6:

1. Som bruker av go.weme.eco (se også punkter lengre ned, som kan være relevant for deg som brukere av go.weme.eco)

For å kunne tilby deg våre tjenester i go.weme.eco, er vi avhengige av noe informasjon om deg. Dette er informasjon som vi i hovedsak mottar fra den enkelte brukeren, både ved at vi kan motta informasjon om deg fra din arbeidsgiver for å registrere deg i appen og ved at du selv legger inn informasjonen i appen.
Følgende informasjon innhentes ved registrering og senere bruk av go.weme.eco:

 • Fullt navn
 • E-post adresse (kan benyttes for å verifisere bruker, til varslinger og for å endre passord)
 • Mobilnummer (kan benyttes for å verifisere bruker, til varslinger og for å endre passord)

Din IP-adresse blir behandlet sammen med de dataene du selv oppgir ved registrering. Det er flere valg som gjøres ved registrering og senere bruk av go.weme.eco.

Gjennom bruken av go.weme.eco lagres og behandles ulike personopplysninger som legges inn av brukeren eller brukerens arbeidsgiver. Dette består særlig i følgende, likevel slik at dette ikke er en uttømmende liste over data som behandles av oss etter at det blir lagt til av brukeren:

 • Svar på ulike spørsmål
 • Svar på egenevalueringer og egne oppgaver
 • Tidspunkter for samtale med nærmeste leder eller med coach, samt bekreftelse på gjennomførte samtaler.

Svarene du som bruker eller som din arbeidsgiver gir inneholder ikke sensitive personopplysninger. Brukeren velger selv hva som skal angis i svarene i go.weme.eco, og er kjent med at personopplysningene behandles som angitt i denne erklæringen.

Brukeren kan velge å rette muntlige eller skriftlige henvendelser til vårt fag-team. Skriftlige henvendelser vil lagres så lenge det er grunnlag for det, og tilsvarende gjelder for notater som blir gjort ut fra muntlige samtaler med brukeren. Opplysningene er ikke synlige for andre enn brukeren selv og fag-teamet, og slettes når det ikke lenger er behov for opplysningene. Brukeren kan videre velge å lage konkret innhold som ønskes delt med alle brukere, der det i forkant gis tydelig informasjon om at opplysningene vil bli gjort tilgjengelig for øvrige brukere om man fortsetter prosessen.

Det behandles og lagres tekniske data om brukerens brukerøkter, slik som bruksmønster, informasjon om enheten man benytter tjenesten fra, hvilke knapper i appen som er trykket på, operativsystem etc.

Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse), eller GDPR artikkel 6 (1) bokstav a (den registrerte har samtykket til behandlingen) der dette er aktuelt.

Informasjonen som samles inn og lagres brukes til:

 • Å levere våre produkter og tjenester gjennom go.weme.eco til deg på en god og effektiv måte, som gir brukerne best mulig brukeropplevelse.
 • Kommunisere med deg underveis i din bruk av våre produkter og tjenester.
 • Interne analyseformål for å kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester, og for å kartlegge bruksmønster og resultater fra bruk av produktet og tjenesten.
 • Statistiske formål, der informasjonen i sin helhet blir anonymisert.
 • Sende deg relevant informasjon, som nyheter og endringer , som er relevant for bruken av våre produkter og tjenester.

2. Ved bruk av digitale tester/svar på spørsmål

Vi tilbyr ulike digitale spørsmål og tester, der brukere registrerer sine svar basert på konkrete spørsmål / påstander innen ett eller flere områder.

For at du skal kunne få relevante resultater på de spørsmål og testene du velger å ta, er vi avhengige av å behandle personopplysninger om deg. Dette er personopplysninger som du selv velger å registrere i våre tjenester og de lagres av oss.

Det vil være både valgfrie og pålagte spørsmål som skal besvares. Svarene vil naturlig nok variere, men kan typisk inkludere spørsmål knyttet til både ditt liv både privat og jobb.

Det behandles og lagres tekniske data om brukerens brukerøkter, slik som bruksmønster, informasjon om enheten man benytter tjenesten fra, hvilke knapper i testen som er trykket på, operativsystem etc.

Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse), eller GDPR artikkel 6 (1) bokstav a (den registrerte har samtykket til behandlingen) der dette er aktuelt.

Informasjonen som samles inn og lagres brukes til:

 • Å levere våre produkter og tjenester til deg på en god og effektiv måte, som gir brukerne best mulig brukeropplevelse.
 • Kommunisere med deg underveis i din bruk av våre produkter og tjenester.
 • Interne analyseformål for å kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester, og for å kartlegge bruksmønster og resultater fra bruk av produktet og tjenesten.
 • Statistiske formål, der informasjonen i sin helhet blir anonymisert.
 • Sende deg relevant informasjon, som nyheter og endringer , som er relevant for bruken av våre produkter og tjenester.

3. Kurs, eventer, gruppesamtaler, 1:1-samtaler og podcast

Vi tilbyr ulike kurs, eventer, gruppesamtaler og 1:1-samtaler, både digitalt og fysisk (benevnt som arrangement). Påmelding til disse arrangementene gjøres enten eksternt via en av våre samarbeidspartnere, via våre egne nettsider eller via go.weme.eco .

Ved påmelding til arrangement vil vi normalt be om navn, e-postadresse og telefonnummer. Det vil også kunne bes om andre relevante opplysninger, avhengig av hva arrangementet omhandler. Dette vil normalt sett være opplysninger knyttet til arbeidsforhold, demografi og sosiale forhold etc.

Under arrangement vil vi kunne benytte digitale verktøy for å la brukerne delta gjennom digitale spørreundersøkelser, få mulighet til å svare på oppgaver eller til å stille spørsmål og tilsvarende. Her vil vi lagre opplysningene som brukerne selv legger inn. I noen tilfeller vil disse dataene kunne kobles mot deg som bruker. Brukere vil i noen tilfeller også ha anledning til å muntlig dele egne refleksjoner, spørsmål, erfaring m.v., som i tilfelle blir tilgjengelig for andre deltakere på kurset. Vi kan gjøre opptak av fysiske og digitale arrangement. I slikt tilfelle vil ingen data knyttet til en identifiserbar person bli delt, foruten ved særskilt samtykke.

Det behandles og lagres tekniske data om brukerens brukerøkter, slik som bruksmønster, informasjon om enheten man benytter tjenesten fra, hvilke knapper det trykkes på, operativsystem etc.

Vi utvikler podcast alene eller sammen med eksterne samarbeidspartnere. Gjennom podcast vil brukerne kunne oppfordres til å sende inn spørsmål og dele erfaringer. Dette gjøres via skjemaer på nettsider, sosiale medier eller pr e-post. Spørsmål, erfaringer og demografiske- og sosiale data som sendes inn vil behandles og lagres av oss.

Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse).

Informasjonen som samles inn og lagres brukes til:

 • Å oppfylle ditt ønskede formål om å melde deg på og delta på et arrangement, eller få svar på din henvendelse til vår podcast.
 • Kommunisere med deg underveis i din bruk av våre produkter og tjenester.
 • Interne analyseformål for å kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester, og for å kartlegge bruksmønster og resultater fra bruk av produktet eller tjenesten.
 • Statistiske formål, der informasjonen i sin helhet blir anonymisert.
 • Sende deg relevant informasjon, som nyheter og endringer , som er relevant for bruken av våre produkter og tjenester.

4. Support / brukerdialog

Våre brukere og øvrige samarbeidspartnere kan ta kontakt med oss via e-post, telefon, kontaktskjema på nettside eller i go.weme.eco, chat, gjennom sosiale medier m.m. I forbindelse med supporthenvendelser eller generell dialog, kan vi ha behov for, samt lagre, enkelte personopplysninger om deg. Dette gjelder f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, informasjon om brukerens enhet, aktivitetslogg og ellers det som brukeren måtte velge å dele på fritt grunnlag. Det kan også bli gjort notater knyttet til henvendelsen.

Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse).

Informasjonen som samles inn og lagres brukes til:

 • Å yte effektive produkter og tjenester til våre brukere herunder og sikre effektivt oppfølging av våre brukere og samarbeidspartnere.

5. Spørreundersøkelser og evalureringer

Vi kan sende ut spørreundersøkelser og evalueringer om våre tjenester og produkter, normalt pr e-post, alternativt via SMS når dette på forhånd er avtalt med din arbeidsgiver.

Viktig informasjon om tjenesten, som ikke anses for å være markedsføring, kan sendes elektronisk til alle brukere der det anses nødvendig. Det rettslige grunnlaget for dette er GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (berettiget interesse).

Vi sender ut spørreundersøkelser (normalt gjennom nyhetsbrev, varsling fra go.weme.eco, via sosiale medier, som direkte henvendelser til tidligere deltakere i brukerintervjuer etc.). Spørreundersøkelsene vil variere i form og innhold (som f.eks. digitale spørreundersøkelser eller dybdeintervju), og kan potensielt be om personopplysninger slik som navn, e-postadresse, opplysninger knytte til arbeidsforhold, demografiske- og sosiale data og personlige erfaringer og refleksjoner rundt et gitt tema.

Deltakelse i spørreundersøkelser og evalueringer er helt valgfritt, og opplysningene gis følgelig på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav a (samtykke).

6. Som leverandør eller samarbeidspartner

Som representant for våre leverandører eller en av våre samarbeidspartnere kan det i enkelte tilfeller være nødvendig for oss å behandle personopplysninger slik som kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på bakgrunn av GDPR artikkel 6  (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse).

C. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for det. Det vil foreligge lovlig grunnlag for å overføre dine personopplysninger til tredjeparter i enkelte tilfeller der det er gitt særskilt samtykke, eller i tilfeller der Behandlingsansvarlig eller Databehandler er forpliktet til å gjøre dette som følge av lovpålagte krav.

WeMe Facilitators AS bruker enkelte databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. Dette er samarbeidspartnere og leverandører, som f.eks. IT-leverandører, tilbydere av kundeundersøkelser, leverandører av supportsystemer, billetthåndteringssystemer m.m. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler der det er pålagt, for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen og for å regulere hvilken informasjon databehandler har tilgang til og hvordan informasjonen skal behandles.

D. LAGRINGSTID

Personopplysninger som vi samler inn og som er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse, vil bli slettet når det ikke lenger foreligger noen berettiget interesse (interesseavveining).

Generelt lagrer vi dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler er for å oppfylle en avtale med din arbeidsgiver. Personopplysningene slettes når avtalen er avsluttet og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, og det heller ikke etter en konkret interesseavveining lenger er noen grunn til at vi skal oppbevare opplysningene.

I praksis vil det si at personopplysninger oppbevares så lenge din arbeidsgiver har gyldig lisensavtale hos oss, hvoretter de slettes/pseudonymiseres. Backup av data lagres i 30 dager. Etter 30 dager har ikke vi noen personopplysninger lagret.

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

E. INNSYN, ENDRING OG SLETTING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dersom du har gitt et samtykke, og ønsker å trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, så kan dette gjøres til enhver tid. For sletting av personopplysninger knyttet til din bruk av go.weme.eco, ta kontakt med din arbeidsgiver som er vår avtalepart for din bruk av våre tjenester og produkter.

Ønsker du innsyn i informasjon vi har om deg, ønsker du å ta i bruk dine rettigheter som beskrevet ovenfor, eller har du spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte kontaktpersonen din arbeidsgiver har hos oss.

F. ANSATTE REPRESENTANTER OG TILSVARENDE ORGANISASJONER

Vi søker et positivt samarbeid med ansatte representater, fagforeninger og tilsv. som bidrar til organisasjonsutvikling, samspill, trivsel og helse på arbeidsplassen. Alle opplysninger som lagres og behandles er utelukkende ment for å utvikle og levere best mulige produkter og tjenester for med en best mulig brukeropplevelse.

G. KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

H. ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, og endringene er vesentlige, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Dokumentet er sist oppdatert: 08.02.2023