About Jan Strøm

Medgründer og daglig leder av WeMe. - Med utgangspunkt i en sterk tro på mennesket, er etableringen av WeMe en realisering av ønsket om å få gi noe tilbake og bidra til det store fellesskapet.

Fakta om bærekraftsmålene

2020-07-29T21:48:33+02:00

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Fakta om bærekraftsmålene2020-07-29T21:48:33+02:00

Følg vår podkast

2020-06-05T11:39:20+02:00

Hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners livsgrunnlag? Vi utfordrer våre gjester i søken etter konkrete svar på store spørsmål!

Følg vår podkast2020-06-05T11:39:20+02:00
Go to Top