Lesetid ca 2 minutter

Følg vår podkast

Lesetid ca 2 minutter

Følg vår podkast

Skrevet av: Jan Strøm

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor, hva og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoners livsgrunnlag. Podkasten ble lansert på verdens miljødag den 5. juni 2020, som en følge av koronapandemien.

I serien har vi hatt interessante samtaler med gjester som Dag O Hessen, Thomas Hylland Eriksen, Thina Saltvedt, Nina Jensen, Yngvar Andersen, Per Espen Stoknes. Nye navn vil føyes til listen på ukentlig basis.

I episodene stiller vi vår gjest både de store spørsmålene som bidrar til å gi oss perspektiv om samfunnet vi lever i, og de konkrete spørsmålene som forteller oss om hvordan vi kan ta ansvar i dag.

Målsettingen er å skape åpne og nære samtaler med våre gjester, der de får tid til å snakke om komplekse temaer og forklare med konkrete eksempler. Slik vil vi få en forståelse for hvordan vi kan ta ord til handling.