Lesetid ca 2 minutter

Nevrologiske nivåer – Menneskets psykologiske arkitektur

Lesetid ca 2 minutter

Nevrologiske nivåer – Menneskets psykologiske arkitektur

Skrevet av: Linda Krog Ødegaard

Nysgjerrig på å utforske nevrologiske nivåer for personlig utvikling?

Nevrologiske nivåer forteller oss om menneskets psykologiske arkitektur og hvordan det kan hjelpe oss til personlig utvikling.

I hjertet av personlig utvikling står Robert Dilts’ konsept om nevrologiske nivåer som en dyptgående veiviser. Dette rammeverket tar oss med på en reise gjennom de forskjellige nivåene av vår psykologiske bygning, åpner dører til forståelse og tilbyr nøklene til transformasjon. La oss ta et nærmere blikk på hvorfor dette konseptet er verdifullt, hva det faktisk innebærer, og hvordan vi kan inkorporere det i vår personlige utviklingsreise.

Men først, hvem er Robert Dilts?

Robert Dilts er en amerikansk forfatter, trener og foredragsholder, kjent for sitt bidrag til NLP og personlig utvikling. Han har vært en pioner innen anvendelsen av nevrologi og psykologi i coaching og lederskap. Dilts har skrevet flere bøker og artikler som har formet feltet, og hans konsepter, inkludert Nevrologiske Nivåer, har blitt integrert i coachingpraksiser over hele verden.

Hvorfor benytte nevrologiske nivåer?

Når vi står overfor utfordringer eller ønsker vekst, søker vi ofte etter verktøy som kan gi oss en helhetlig forståelse av vårt indre landskap. Nevrologiske nivåer fungerer som et slikt verktøy, og gir oss evnen til å se hele bygningen av vår psykologi – fra de konkrete handlingene vi utfører, til våre dypeste overbevisninger og livsformål. Ved å forstå disse nivåene kan vi identifisere mønstre, skape bevissthet og legge grunnlaget for en dypere personlig forandring.

Nevrologiske Nivåer: En dyptgående utforskning

Miljø:
 • Dette nivået representerer grunnmuren av vår psykologiske bygning.
 • Miljøet inkluderer kulturelle påvirkninger, ytre omstendigheter og fysiske omgivelser.
Atferd:
 • I første etasje finner vi våre observerbare handlinger og ord.
 • Dette er hva vi gjør og sier i forskjellige situasjoner i livet.
Ferdigheter:
 • Ferdighetsnivået representerer de ulike rommene i vår indre bygning.
 • Dette omfatter konkrete kunnskaper og evner vi har tilegnet oss.
Tro og verdier:
 • Som de indre veggene i bygningen, representerer dette nivået våre dypeste overbevisninger og verdier.
 • Det påvirker hvordan vi tolker verden og tar beslutninger.
Identitet:
 • Andre etasje handler om hvordan vi ser på oss selv.
 • Identitetsnivået omfatter vårt selvbilde og vår personlige identitet.
Åndelighet/Misjon:
 • Den øverste etasjen, taket av bygningen, reflekterer vår dypeste mening og livsformål.
 • Dette nivået strekker seg ut over oss selv og inn i noe større.

Hvordan jobber vi med nevrologiske nivåer?

Refleksjon:
 • Ta deg tid til å reflektere over hvert nivå og hvordan det påvirker resten av din psykologiske struktur.
 • Identifiser potensielle mønstre i dine tanker, handlinger og verdier.
Tilpasning:
 • Juster aspekter av ditt liv basert på innsiktene du får.
 • Utforsk hvordan endringer på ett nivå kan påvirke hele din psykologiske bygning.
Helhetlig Tilnærming:
 • Jobb med alle nivåene for en dypere og mer meningsfull personlig utvikling.
 • Se på Nevrologiske Nivåer som en veiviser for å skape en helhetlig forståelse av deg selv.

Komplimentære pyramider; Maslow behovspyramide og Dilts nevrologiske nivåer

Effekten av å jobbe med nevrologiske nivåer:

 • Helhetlig forståelse: Oppnå en sammenhengende forståelse av din psykologiske struktur.
 • Beslutningstaking: Informer dine beslutninger med en dypere innsikt i dine egne tanker og verdier.
 • Meningsfull transformasjon: Skap en mer meningsfull og helhetlig personlig utvikling.
 • Målrettet vekst: Identifiser og fokuser på områder for personlig vekst.

Dykk inn i ditt indre selv med nevrologiske nivåer som din veiviser, og oppdag de dype lagene av din egen psykologiske arkitektur. Utforsk, reflekter, og la dette konseptet være nøkkelen til din personlige transformasjon.