Lesetid ca 2 minutter

State of the Global Workplace 2024: Hvorfor stressmestring ikke er nok

Lesetid ca 2 minutter

State of the Global Workplace 2024: Hvorfor stressmestring ikke er nok

Skrevet av: Jan Strøm

Tilstandsrapporten for arbeidslivet 2024, Gallup sin «State of the Global Workplace» rapport for 2024 forteller mye, men kanskje viktigst av alt: stressmestring alene vil ikke løse den negative trenden.

Verden fortsetter å stå overfor en psykisk helsekrise. Forhåpentligvis kan denne innsikten øke bevisstheten og handlingene for å snu den negative trenden.

  • Stress, angst, sinne og bekymring har nådd sine høyeste nivåer siden Gallup begynte sin kartlegging.
  • FNs generalsekretær António Guterres advarer: «Vår verden er i ferd med å spore av».
  • 1 av 4 ledere føler seg ofte eller alltid utbrent, og to tredjedeler føler det i hvert fall noen ganger.

Som et plaster-på-såret løsning

Mange organisasjoner prøver å ta tak i stress på arbeidsplassen, men ofte på ineffektive måter; nok et kurs, en meditasjons app eller stresshåndteringstrening. Ny forskning fra Oxford University fant lite bevis på at slike tiltak gir varige effekter og tiltakene kan til og med virke mot sin hensikt.

Problemet er ikke tiltakene i seg selv, men når utilstrekkelig eller dårlig ledelse bruker dem som en plaster-på-såret løsning. Stress på arbeidsplassen skyldes ofte at man ikke har forutsetningene som trengs for å gjøre jobben sin effektivt og det er et problem som ikke kan løses med et tilfeldig eller enkeltstående tiltak.

Så hva fungerer?

Ifølge Oxford-studien er endringer på organisasjonsnivå mest effektive:

  • Bedre planlegging
  • Fornyet ledelsespraksis
  • Tilstrekkelige ressurser
  • Skreddersydd jobbdesign

Med andre ord, vi må endre måten vi leder mennesker på sett fra et organisasjonsnivå.

La oss sammen tenke nytt om hvordan vi tilnærmer oss medarbeidernes trivsel og gjennomføre meningsfulle endringer for å skape sunnere og mer produktive arbeidsplasser!