Lesetid ca 2 minutter

Arbeidsmiljø, sykefraværet og mental helse

Lesetid ca 2 minutter

Arbeidsmiljø, sykefraværet og mental helse

Skrevet av: Jan Strøm

Sykefraværet i 1. kvartal 2024 øker med + 2,4 % fra forrige kvartal. Økningen er størst for psykiske lidelser (+ 10,9 %), rapporterer NAV.

“…utbrenthet, press og dårlig samvittighet, kombinert med et brennende ønske om å hjelpe.” – På Kvinneklinikken i Bergen har «alle» sluttet, rapporterer TV2 (31.05.2024). Medarbeiderne orker ikke mer. Kort tid senere kunne vi lese i bl.a. NRK (03.06.2024) at direktøren til slutt sa opp grunnet legeflukt. Noen tok aldri på seg de voksne skoene og tok ansvar for å gjøre noe med sykefraværet.

Sykefraværet bare fortsetter å øke

I WeMe har vi fulgt arbeidsmarkedet tett i flere år. At forholdene mange steder ikke er optimale, vet vi. Men dette? Et raskt Google-søk viser alvoret i Helsevesenet:

  • “Unge leger forteller om en uholdbar arbeidssituasjon. Hva har skjedd?” (Aftenposten, 14.08.2023)
  • “Jeg elsker denne jobben, men dette stresset takler jeg ikke” (Tidens Krav, 26.02.2024)
  • “Mange leger på sykehus er usikre på om de vil fortsette i jobben” (Klar Tale, 19.03.2024)
  • “Store mørketall for brudd på arbeidsmiljøloven i helsesektoren” (Sykepleien, 07.05.2024)

Det er lett å tenke seg at det er spesielt krevende å jobbe i Helsevesenet. Siste kvartalsrapport fra NAV tegner imidlertid et dystert bilde av sykefraværet i arbeidsmarkedet generelt (Fagbladet, 30.05.2024):

  • Legemeldt sykefravær fortsetter å øke, med diagnosen “psykiske symptomer/plager» som den største kategorien.
  • Utbrenthet utgjorde 23 % av dette.
  • For nesten 1 av 3 unge voksne som var langtidssykemeldt var årsaken psykiske symptomer/plager.

NAV-direktør Hans Christian Holte kaller dette “bekymringsverdig” (Nettavisen, 30.05.2024). Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er visst også bekymret, skriver Fagbladet.

En kikk på formålet med Arbeidsmiljøloven gir et tankekors: § 1-1.a:

“Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger…”

Helt sikkert en del ledere rundt om som diskuterer, – så hva kan vi gjøre med dette? Kanskje noen politikere også.

For mange av de som rammes blir det en livskrise. Må vi kanskje bruke større ord en at dette er “bekymringsverdig” for at ledere skal ta på seg voksne sko og faktisk ta medarbeidernes mentale helse på alvor i både offentlig og privat sektor.

Vi har ikke tid

Etter å ha fulgt arbeidsmarkedet i flere år, som nevnt, er dessverre inntrykket at det er altfor få som gjør tilstrekkelig, raskt nok. Den oftest uttalte årsaken?

– “Vi har ikke tid nå!” – Må bare prioritere salg, må bare ansette flere, må bare implementere nye systemer, må kutte kostnader, må nedbemanne. Må bare.

Kanskje må det en krise til, som treffer arbeidslivet så hardt at de voksne skoene tvinges på oss slik at vi tar oss tid til å gjøre noe med sykefraværet. Kanskje «alle» bare må slutte.

Det handler om relasjon og kommunikasjon

Vi som jobber med å finne bedre løsninger som bidrar til å skape mer helsefremmende arbeidsplasser, ser at krise kan unngås. Livskriser kan forhindres. Og vi i WeMe tror det først og fremst handler om bedre relasjon og kommunikasjon på arbeidsplassen.

Navnet WeMe er inspirert av en installasjon av kunstneren Julia Vance der hun fanget fysisk ideen om skiftet og tilhørigheten mellom gruppetilhørigheten (We) og individet (Me).

Lenke til NAV sin kvartalsrapport: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/sykefravar-statistikk/sykefravar