Episode nr. 3

Dag O Hessen

Verden på vippepunktet

Når

5. juni 2020

Det er ofte fokus på hva vi må si nei til når vi snakker om en mer miljøvennlig hverdag, men jeg tenker det er viktigere hva dette er et ja til.

– Dag O Hessen

Del sitat & podkast

Dag Olav Hessen er professor og leder for forskningssenteret for biogeokjemi i Anthropocene ved UiO.

Han er en kjent for sin gode formidlingsevne og hans engasjement i feltet biologi, miljø og filosofi. Han har publisert en rekke artikler innen evolusjon og økologi, karbon og klima, og skrevet over 20 populærfaglige bøker. Han er dagsaktuell med sin nyeste og bestselgende bok Verden på vippepunktet.

Vi står overfor to hovedutfordringer, sier denne episodens gjest Dag Olav Hessen i sin nyeste bok Verden på vippepunktet. Den ene er at det stadig blir mindre natur og det blir stadig mer klimagasser. Dette skyldes en økende befolkning og den raskt økende summen av vårt menneskelige konsum (forbruk). Vi lever over evne og langt over klodens kapasitet og veldig langt over grensen fra arter og økosystemer kan tåle. Likevel er biologen optimistisk og mener vi kan reversere og redusere skadene. Spørsmålet er, sier han, om vi har vilje og evne til å endre den livsstilen som i utgangspunktet har skapt problemet?

Han ønsker å vri fokus bort fra forsakelser og er heller opptatt av hva vi sier JA til.  Hver og en av oss kan gjøre noe som har betydning for klima og miljø. Vår livsstil trenger heller ikke være perfekt, for det er det ingen som klarer bemerker han, og så vi må passe på at ikke det beste blir det godes fiende.

Vi stiller spørsmål som: Hvor langt unna er vippepunktet? Hva skjer om vi vipper over? Og hvordan kan jeg bidra til å forhindre at det skjer?

Du vil lære om:

 • Det handler ikke bare om CO2 men om tap av mangfold i naturen [5:30]
 • Vår psykologi og vår evolusjonær forhistorie, vi tar for oss av godene og tenker ikke langsiktig [9:00]
 • Vippepunkter er endepunkter i en utvikling. Forklaring av selvforsterkende tilbakekoblinger og eksempler på vippepunkter innen klima og arter [15:10]
 • Tidsperspektiv, vår ambisjon og moralske dilemma [19:00]
 • Om meningen med livet, gode gjerninger som aktiverer vårt belønningssystem og CO2 frie aktiviteter [22:25]
 • Trollmenn og profeter, er økt vekst er mulig fremover , bok av Charles Mann [26:13] .  
 • Vippepunkt materiell velstand,  vekst har blitt et middel for å holde et system i gang [28:30 ] 
 • Overforbruket er summen av alle enkeltindividers atferd. Ansvar er det motsatte av umyndiggjøring… på individnivå og myndighetsnivå [29:00] 
 • Utgangspunktet for Covid 19 pandemien og sammenhengen med vår leve- og væremåte [36:25] 
 • Greta Thunberg og klimadebatten [39:30] 
 • Tiden er moden for et ganske radikalt skifte. Det er andre økonomiske modeller som diskuteres og det er en progressiv holdning innen grønn investering [39:45] 
 • Sosiale og samfunnsmessige vippepunkter, eksempler på normendringer [44:15]
 • Dag Olav Hessens 3 gode «JA til» tips: [48:17]

Lenker:

Referanser:

 • Charles C Mann, Ove Jakobsen, Thomas Hylland Eriksen, Per Espen Stoknes.

Om podkasten Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

I episodene stiller vi vår gjest både de store spørsmålene som bidrar til å gi oss perspektiv om samfunnet vi lever i, og de konkrete spørsmålene som forteller oss om hvordan vi kan ta ansvar i dag.

Målsettingen er å skape åpne og nære samtaler med våre gjester, der de får tid til å snakke om komplekse temaer og forklare med konkrete eksempler. Slik vil vi få en forståelse for hvordan vi kan ta ord til handling.