Lesetid ca 2 minutter

Kort om bærekraftsmålene

Lesetid ca 2 minutter

Kort om bærekraftsmålene

Skrevet av: Jan Strøm

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

I 2015 vedtok alle medlemslandene i FN 17 nye mål for bærekraftig utvikling frem mot år 2030. De 17 målene, med til sammen 169 delmål, siktet seg inn på det FN identifiserte som bærekraftens tre dimensjoner: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

“Bærekraft handler om at vi skal høste og så på en god måte slik at de som kommer etter oss har et like godt utgangspunkt. Det handler både om økonomisk, sosial og miljømessig trygghet. Det fordrer en helhetlig tankegang i forretningsmodellen, at bærekraft må inn i styrerommene og alle ledd av bedriftens virksomhet.”

– Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender

Del dette.

Bærekraftsmålene krever global handling fra alle; politikere, næringslivet og innbyggerne i samfunnet vi alle er en del av. På engelsk benyttes begrepet Sustainable Development Goals (SDG) for bærekraftsmålene.