Equinor & Techstars Energy Accelerator 2023
Equinor
Techstars
Capgemini

Å ta vare på medarbeiderne er en forutsetning for å lykkes i tidenes største omstilling. Derfor er WeMe valgt ut til å delta i årets Equinor & Techstars Energy Accelerator 2023.

Equinor & Techstars Energy Accelerator 2023

Omstillingen energisektoren står overfor er enorm. Og alt handler til syvende og sist om menneskene. Derfor er WeMe valgt ut blant hundrevis av globale oppstartdsselskaper, som ett av ni selskaper i årets Equinor & Techstars Energy Accelerator 2023 som foregår over 13 uker i fra mars til juni i år.

Stress og utbrenthet koster.

Redusert motivasjon, sviktende engasjement, økt sykefravær. Oppsigelser, kompetansetap, nyansettelser og opplæring.
Dette koster organisasjoner enorme beløp. Kort sagt en tidkrevende, dyr og ond sirkel!

Stress og utbrenthet hos medarbeidere og ledere går rett på bunnlinjen.

Stress og utbrenthet koster.

Redusert motivasjon, sviktende engasjement, økt sykefravær.
Oppsigelser, kompetansetap, nyansettelser og opplæring.
Dette koster organisasjoner enorme beløp. Kort sagt en tidkrevende, dyr og ond sirkel!

Stress og utbrenthet hos medarbeidere og ledere går rett på bunnlinjen.

Motsatsen til stress og utbrenthet er god mental og emosjonell helse.

God mental og emosjonell helse gir ekstraordinære resultater.

Kilde: Gallup, Employee Engagement.

Motsatsen til stress og utbrenthet er god mental og emosjonell helse

Motsatsen til stress og utbrenthet er god mental og emosjonell helse.

God mental og emosjonell helse gir ekstraordinære resultater.

Opptil 81 % lavere fravær

Opptil 43 % færre oppsigelser

Opptil 41 % bedre kvalitet (færre feil)

Opptil 23 % mer lønnsomme bedrifter

Opptil 18 % mer produktive bedrifter

Opptil 10 % mer lojale kunder

Kilde: Gallup, Employee Engagement.

4 av 5 bedrifter lykkes ikke med å hente ut sitt fulle potensialE.

Hvor mye kan du spare på redusert sykefravær og færre oppsigelser i din bedrift?

Lønnsomhet v2
50
600000
6.5
15

0
0

Det er viktig at vi virkelig bryr oss om hverandre og spør «hvordan har du det?»

Nicolai Tangen, daglig leder i Norges Bank Investment Management, også kjent som oljefondet (kilde: LinkedIn)

Det er viktig at vi virkelig bryr oss om hverandre og spør «hvordan har du det?»

Nicolai Tangen, daglig leder i Norges Bank Investment Management, også kjent som oljefondet (kilde: LinkedIn)

Et dialogverktøy som fremmer god mental og emosjonell helse

Digitalt verktøy.
Menneskelig kontakt.

Et følelsesorientert dialogverktøy for økt trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.

Innsikt uten handling er verdiløs. Vår unike prosess fanger tidlige signaler på stress & utbrenthet og den styrker relasjon og kommunikasjon mellom leder og medarbeider. Resultatet er økt helse, trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.

I tillegg gjør vår markedsplass for sertifiserte coacher det enkelt å gi hele organisasjonen tilgang til noen å snakke med når situasjoner eller hendelser krever det.

Dialog med leder.

Medarbeider

For å ivareta vår egen helse må vi forstå hvordan vi har det, egentlig. Med individuell, brukerstyrt dialog skapes bevisstgjøring og refleksjon om egen situasjon, tanker, følelser og om grad av motivasjon for endring.

Leder

For å ivareta medarbeidere, må leder forstå individuelle behov. Med relevant og tidsriktig informasjon kan personalledelse ivaretas proaktivt og effektivt. Behov for dialog varsles slik at medarbeider føler seg sett, hørt og tatt på alvor.

WeMe: Dialog med leder

Dialog med leder.

Medarbeider

For å ivareta vår egen helse, må vi forstå hvordan vi har det, egentlig. Med individuell, brukerstyrt dialog skapes bevisstgjøring og refleksjon om egen situasjon, om følelser og om grad av motivasjon for eventuell endring.

Leder

For å ivareta medarbeidere, må leder forstå individuelle behov. Med relevant og tidsriktig informasjon kan personalledelse ivaretas proaktivt og effektivt. Behov for dialog varsles slik at medarbeider føler seg sett, hørt og tatt på alvor.

WeMe: Ledelse og selvledelse går hånd i hånd

Ledelse. Selvledelse.

Ledelse og selvledelse går hånd i hånd.

Medarbeider

For å skape endring som fremmer egen helse, må vi vite hvordan. Med relevant kunnskap og enkle tips og råd tilrettelegges det for bedre selvledelse som fremmer positiv utvikling og vekst.

Leder

For å hjelpe og motivere medarbeidere til positiv utvikling og vekst, må leder vite hvordan. Med konkrete forslag og «best practice» tiltak styrkes leders forutsetninger for god dialog som sikrer at medarbeider føler seg sett, hørt og tatt på alvor.

Bli kjent med Inner Development Goals (ekstern lenke).

Ledelse. Selvledelse.

Ledelse og selvledelse går hånd-i-hånd.

Medarbeider

For å skape endring som fremmer egen helse, må vi vite hvordan. Med relevant kunnskap og enkle tips og råd tilrettelegges det for bedre selvledelse som fremmer positiv utvikling og vekst.

Leder

For å hjelpe og motivere medarbeidere til positiv utvikling og vekst, må leder vite hvordan. Med konkrete forslag og «best practice» tiltak styrkes leders forutsetninger for god dialog som sikrer at medarbeider føler seg sett, hørt og tatt på alvor.

Dialog med coach.

Medarbeider

For å få hjelp til å endre tankemønstre, etablere nye vaner og oppnå nye resultater har vi ofte god nytte av å snakke med en tredjepart. Med en-til-en coaching enkelt tilgjengelig, styrkes egen evne til endring og utvikling.

Leder

For å lede på en god måte, må ledere evne å se hele mennesket. Med en-til-en coaching enkelt tilgjengelig, gis leder støtte til å lede bedre i en stadig omskiftende og krevende hverdag.

Coach Connect er en valgfri modul som gir tilgang til sertifiserte coacher.

WeMe: Dialog med coach

Dialog med coach.

Medarbeider

For å få hjelp til å endre tankemønstre, etablere nye vaner og oppnå nye resultater har vi ofte god nytte av å snakke med en tredjepart. Med en-til-en coaching enkelt tilgjengelig, styrkes egen evne til endring og utvikling.

Leder

For å lede på en god måte, må ledere evne å se hele mennesket. Med en-til-en coaching enkelt tilgjengelig, gis leder støtte til å lede bedre i en stadig omskiftende og krevende hverdag.

WeMe.Coach er en valgfri modul som tilbyr sertifiserte coacher.

Store ledende selskaper har tatt i bruk teknologi som fremmer mental og emosjonell helse.

Selskaper som Salesforce, Kuehne+Nagel, Microsoft, IKEA, Pfizer og Accenture – for å nevne noen – har alle tatt i bruk wellbeing teknologi. Målet er å gå fra stress og utbrenthet til å skape robuste medarbeidere og organisasjoner som presterer optimalt.

Store ledende selskaper har tatt i bruk teknologi som fremmer mental og emosjonell helse.

Salesforce, Kuehne+Nagel, Microsoft, IKEA, Pfizer, Accenture for å nevne noen. Alle har tatt i bruk wellbeing teknologi og målet er å gå fra stress og utbrenthet til å skape robuste medarbeidere og organisasjoner som presterer optimalt.