Lesetid ca 5 minutter

Mulighetens tid – eller 8 par ski

Lesetid ca 5 minutter

Mulighetens tid – eller 8 par ski

Skrevet av: Linda Krog Ødegaard

Den kjente sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen sier vi lever i en tid preget av akselerasjon av akselerasjon. Han forteller om hvordan samfunnet vårt har vært i stor endring de siste 200 årene og at det på tidlig 90-tallet eskalerte brått. Da ble vi slynget ut i en akselerert endring uten termostat, uten instruksjon eller styrende instans som kunne si at nå holder det, nå er det nok.

Effektivisering, arbeid og økonomi – det moderne samfunnet

Det moderne samfunnets mentalitet kjennetegnes blant annet av vår positive innstilling til endring og hastighet. Det ansees som bevis på progresjon og utvikling – og lar oss effektivisere, spare tid og tjene mere penger. Samtidig som vi opplever en økende vekst er menneskeheten mer sårbare enn noen gang, nettopp som en følge av at vi lever i en global verden.

Den kjente sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen sier vi lever i en tid preget av akselerasjon av akselerasjon. Han forteller om hvordan samfunnet vårt har vært i stor endring de siste 200 årene og at det på tidlig 90-tallet eskalerte brått. Da ble vi slynget ut i en akselerert endring uten termostat, uten instruksjon eller styrende instans som kunne si at nå holder det, nå er det nok.

Effektivisering, arbeid og økonomi – det moderne samfunnet

Det moderne samfunnets mentalitet kjennetegnes blant annet av vår positive innstilling til endring og hastighet. Det ansees som bevis på progresjon og utvikling – og lar oss effektivisere, spare tid og tjene mere penger. Samtidig som vi opplever en økende vekst er menneskeheten mer sårbare enn noen gang, nettopp som en følge av at vi lever i en global verden.

Ser man bort fra miljøødeleggelsene og klimaproblemene knyttet til fossilt brennstoff så er det litt dårlig gjort å svi av, bare i løpet av noen generasjoner, en kapital det har tatt kloden 60 mill år å produsere. Det er litt usolidarisk overfor de som kommer senere.

Thomas Hylland Eriksen

Den globalisert verdens kulturelle-, miljø- og klimakriser kommer som en kombinasjonen av energiforbruk, befolkningsvekst og forbruk. Siden Napoleonskrigen har verdens befolkning vokst ca 7 ganger mens energiforbruket har økt 30 ganger i samme periode. Verdenshandelen blitt 4 doblet siden 1980 til tross for at vi i den vestlige verden ikke mangler materielle ting.

Eriksen minner om at poenget med arbeid og økonomi er ikke primært å gjøre allerede rike mennesker enda rikere, men å tilfredsstille menneskelige behov. Vårt behov for å bruke oss selv, å gjøre noe som utfordrer oss, å få anerkjennelse og gi oss noe å leve av.

Nå har vi muligheten til å tenke nytt rundt arbeid. Vi trenger fantasi og kreativitet for å skape nye virksomheter. Meningen med økonomien er ikke at vi skal bli enda rikere. Hva skal vi med alle pengene? Du blir ikke lykkeligere over 8 par ski.

Thomas Hylland Eriksen

Mulighetens tid

Vi har spurt flere eksperter om bærekraftig vekst er mulig? Det er det delte meninger om men de er alle enige i at vekst, slik vi kjenner den i dag, ikke kan fortsette. Hylland Eriksen spår at den den vil flate ut, krasje eller kollapse. Og mener at det vi nå ser med Corona krisen er en ufrivillig nedkjøling, en nedsenking av tempo og en ufrivillig kollaps av verdensøkonomien. Dette er en ukontrollert hendelse, en krise, som skaper masse problemer for folk. Han mener Corona en verdenshistorisk begivenhet som vil prege og endre måten vi lever på fremover. 

Finanskrisen i 2008 blir ofte omtalt som en forsømt mulighet for å ta tak og gjøre ting annerledes. Corona krisen har gitt oss et vindu inn i globaliseringens indre struktur og skjelett og en ny mulighet til å justere kursen og ta et aktivt grønt steg fremover. Klima og miljø står allerede så høyt på den globale agendaen, markedet og tiden er nå moden for endring. 

PWC rapporterte i 2019 at en gjennomgang av de 100 største selskapene i Norge viser at de selskapene som prioriterer bærekraftsområder har bedre driftsmargin og bedre avkastning enn de som ikke har det. Du kan lese mer om det i denne artikkelen her >

Virksomheter som ikke legger om til en ansvarlig og bærekraftig drift vil tape i omdømme, bli akterutseilt og stå svakere i konkurranse med resten av markedet. 

Hylland Eriksens mener vi bør ha fokus på disse tre områdene fremover

Hvilke plikter, fremfor rettigheter, vi alle har ovenfor hverandre, fellesskapet, økologien og fremtidige generasjoner.

Et bevisst skille mellom livskvalitet og levestandard. Det ene er ikke likt det andre – penger og berømmelse er ikke det samme som lykkelige liv. 

Og sammen se på hvilke kvaliteter det er i samfunnet som er positive og som vi ønsker å bygge videre på.