Episode nr. 8

Thomas Hylland Eriksen

Overheating, globalisering og korona

Dato

21. august 2020

Ser man bort fra miljøødeleggelsene og klimaproblemene knyttet til fossilt brennstoff, så er det litt dårlig gjort å svi av en kapital det har tatt kloden 60 mill år å produsere. Det er litt usolidarisk overfor de som kommer senere.

– Thomas Hylland Eriksen

Del sitat & podkast

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi og forfatteren bak boken Overheating.

“Ting skjer fortere og fortere. Vi lever i en tid av akselerasjon av akselerasjon, uten en indre termostat eller en styrende instans som kan stoppe opp og kjøle oss ned. Det skaper farlige situasjoner.” sier Thomas Hylland Eriksen i dagens episode. Han mener korona-krisen er et resultat av globaliseringen og at vi nå har fått et vindu inn til globaliseringens indre infrastruktur og derved en mulighet til å endre måten vi lever på.

Da vi spurte biolog og forfatter av boken Verden på vippepunktet, Dag Olav Hessen, hvem vi burde prate med for å få et klarere bilde av hvorfor vi gjør som vi gjør og hva vi bør gjøre annerledes, fikk vi et krystallklart svar: “Snakk med Thomas Hylland Eriksen, be han forklare hva han mener med overheating – og dere vil få bilde på hvordan det hele henger sammen”.

I denne episoden tar Thomas oss gjennom det moderne samfunnets utvikling de siste 200 årene. Han er innom kapitalismen, markedsøkonomien, verdensøkonomien, industrialisering, datateknologi, klima og miljø. Han forklarer hva som ligger i begrepet overheating og hjelper oss å se det store bildet – for kanskje er det nettopp der vi finner svarene på hva vi kan og bør gjøre for å sikre en bærekraftig fremtid for oss alle og for planeten.

Dette er en innholdsrik og episode som er verdt å lytte til flere ganger!

«Du vil lære om:»

 • Hva som menes med overheating og endringer over de siste 200 årene [02:25]
 • Dilemmaer og problemer: stor vekst og velstand hos noen, store ulikheter i samfunnet og store miljøproblemer [06:50]
 • Korona-krisen er en ufrivillig nedkjøling og en ufrivillig kollaps av verdensøkonomien [07:35]
 • Korona er et resultat av overopphetingen [08:45]
 • Det vinduet vi nå har og som vi kan «se» globalisering med –  infrastrukturen, stillaset, grunnstrukturen [09:50]
 • Globaliseringens 3 kriser [10:20]
 • Den nye tidsalderen antropocene – menneskets tidsalder [12:45]
 • Gro H Brundtland som leder av FN-komiteen som skapte begrepet «sustainable development» [14:30]
 • Den globale kapitalismens logikk – om å lete etter vekst og fortjeneste for enhver pris. [15:50]
 • Jevons paradoks [16:35]
 • Hvordan leve annerledes? Om atferdsøkonomi (økonomiske prioriteringer og psykologi) og miljøpsykologi [17:54]
 • Avskaffelsen av slaveriet som begynte med en kampanje initiert av en liten gruppe menn i England [22:05]
 • Nye normer og bl a nedgang i flytrafikken i Sverige i 2019 fordi det har blitt litt “harry” å fly [23:20]
 • Odyssevs og sirenenes øy – fristelser og regelverk (eksempelet med røykeloven) [23:54]
 • Grønn profil på Oljefondet [25:10]
 • Langsiktige småskala aktiviteter [26:17]
 • Hva vi skal gjøre etter Korona-krisen? [26:55]
 • Miljøbevegelsen som feiler når de legger vekt på dårlig samvittighet fremfor lystprinsippet [28:29]
 • Relasjoner og de dype menneskelig behov, hvordan vi er grunnleggende sosiale [29:00]
 • Finanskrisen 2008 – en forsømt mulighet til å gjøre ting annerledes [33:50]
 • Postapokalyptisk stillhet, ensomhet og økonomiske utfordringer [35:30]
 • At korona er en verdenshistorisk begivenhet, større enn 9/11, som vil endre oss for alltid [36:55]
 • De viktigste problemene vi må finne en løsning på nå [39:00]

Lenker:

Om podkasten Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

I episodene stiller vi vår gjest både de store spørsmålene som bidrar til å gi oss perspektiv om samfunnet vi lever i, og de konkrete spørsmålene som forteller oss om hvordan vi kan ta ansvar i dag.

Målsettingen er å skape åpne og nære samtaler med våre gjester, der de får tid til å snakke om komplekse temaer og forklare med konkrete eksempler. Slik vil vi få en forståelse for hvordan vi kan ta ord til handling.