Episode nr. 12

Andreas Friis

Om rikets tilstand og om vår fremtid – del 2

Dato

18. desember 2020

«Vi må bli mer avanserte rundt hvordan vi tenker business og lederskap… i fremtiden kommer vi til å se tilbake og si: selvsagt skal vi ikke forurense, ødelegge eller plage folk med hvordan vi gjør business på!»

– Andreas Friis

Del sitat & podkast

Andreas Friis er siviløkonom, sosial gründer og initiativtager til kunnskapsnettverket for bærekraftig business, Sustainability Hub Norway (S-hub).

I følge rapporten State Of Sustainability in Norway 2020 rapporterer 74% av bedriftene at de forventer at kunder vil stille svært høye krav til bærekraftighet. Samtidig sier 70% av bedriftene at de ikke har har en tydelig strategi for bærekraft og kun 14% av ledere sier de har høy kompetanse på bærekraft.

Temaet bærekraft er nytt for mange og det er et stort kompetansegap som må fylles raskt om vi skal nå målene satt i Parisavtalen! Hva kreves det av en bedrift for å bli fremtidsklar? Og hva kreves det av fremtidens ledere? Og hva kreves av oss alle? Hva styrer vi mot og hvordan skal vi nå dit?
Dette og mer til får vi høre Andreas sine perspektiv på i del to av denne podcast episoden.

Del 2. Du vil lære:

 • Viktig premiss; Positive fremtidsscenarioer [02:10]
 • Finansiell bærekraft og omdefinering av vekst ved å inkludere flere verdier [04:05]
 • Vi må bli mer avansert i hvordan vi tenker rundt business og lederskap [05:45]
 • Regenerativt lederskap og omskriving av modellene våre [06:20]
 • Ambisjoner ut over etikk og compliance [08:10]
 • Mange ledere ønsker strengere reguleringer [11:00]
 • Fremtidens toppledere og styremedlemmer vil ha et helt annet tankesett [12:00]
 • Ledelse med skylapper [13:00]
 • Personlig bærekraft og verdigrunnlag [13:45]
 • Ansvarliggjøring og trivsel [14:50]
 • 17% av norske ansatte er engasjerte på jobb – uforløst potensiale [16:15]
 • Bunnlinje effekt på 60-80 mill euro økt fortjeneste ved å øke engasjementet med 1% (SAP) [18:30]
 • Bærekraft og meningsfylt arbeid gir øker lønnsomhet [18:00]
 • Ha fokus på hvor du kan gjøre en stor forskjell, om en systematisk endring [19:00]
 • Vær en endringsagent og hverdagsgleder. Bruk makten din, gi tydelige tilbakemeldinger og still krav [19:45]
 • Trender og fast fashion, forbrukerholdninger står ovenfor stor disrupsjon [23:00]
 • Sirkularitet i forretningsmodellene [25:00]
 • Disrupsjon: investorene trekker seg fra forretningsmodeller som ikke er langsiktige [27:25]
 • Teknologisk disrupsjon og den 4. industrielle revolusjon [30:05]
 • Se for oss en positiv fremtid hvor vi er mer frie, tettere på naturen og mer sammenkoblet gjennom teknologi [31:10]
 • Vi må planlegge for en verden i store endringer – hele tiden [32:05]
 • Lage nye modeller basert på et positivt fremtidsbilde [34:20]
 • Oppsummering [35:40]

Referanser:

 • Econa, Leidar, Scatec Solar, Statkraft, Personalhuset Norge, King Coffe , NTNU, Norges Handelshøyskole, Equinor, Storebrand, Møller, HM, Zara, Fauna, Ikea.
 • EU Taxonomi, Sustainable Finance , EUs Green Deal
 • Augmented reality (utvidet virkelighet – blant annet VR)
  Internett of things (Tingenes internett er begrep for teknologi som koble seg til hverandre og utveksle data)
  Oxford University – future studies
 • Pia Lefevre

Om podkasten Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

I episodene stiller vi vår gjest både de store spørsmålene som bidrar til å gi oss perspektiv om samfunnet vi lever i, og de konkrete spørsmålene som forteller oss om hvordan vi kan ta ansvar i dag.

Målsettingen er å skape åpne og nære samtaler med våre gjester, der de får tid til å snakke om komplekse temaer og forklare med konkrete eksempler. Slik vil vi få en forståelse for hvordan vi kan ta ord til handling.