Episode nr. 9

Thina Margrethe Saltvedt

Bærekraftig utvikling og økonomisk vekst – er det mulig?

Dato

28. august 2020

Instagram

«Det neste gullfunnet skjer neppe i Klondyke – det skjer på søppelplassen»

– Thina Margrethe Saltvedt

Del sitat & podkast

Thina Margrethe Saltvedt jobber som sjefanalytiker i avdelingen for bærekraftig finans i Nordea og er styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO. Før dette jobbet hun i ti år som sjefanalytiker for makro/olje i Nordea Markets.

Thina har også jobbet i Norges Bank i området for Finansiell Stabilitet. Thina har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad i Economics fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia. Hun blir omtalt som et veldig klokt hode. Og hun er godt posisjonert til å hjelpe finansbransjen til å få til de vridninger i investeringer som må til for at vi skal få en bærekraftig utvikling.

Vi lever i en verden drevet av kapitalisme og der vekst er forbundet med stadig økende forbruk. Vi vil alle ha mer, vi vil ha noe bedre og vi vil ha det nesten for en hver pris. Samtidig vet vi at klimautslippene og forbruket må ned om vi skal innfri Parisavtalen og nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Jin Xue, forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU), har tidligere uttalt at hun ikke tror det er mulig å nå målet om en bærekraftig utvikling så lenge idéen om evig vekst ikke blir utfordret.

Vi forstår det må en endring til på alle plan. Og da lurer vi på hvilket fokus noen av de som sitter med mye makt til å kunne påvirke utviklingen har – hvordan forholder investorer og finansmarkedet seg til bærekraft?

Vi har derfor gått «til topps» for å snakke med en av de som kjenner best til hvor fokuset hos investorene og i finansmarkedet er om dagen. Og da spør vi blant annet: er utslippskutt og lavere forbruk forenlig med økonomisk vekst? Og hvordan stiller investorene seg til den grønne omstillingen? Og hva kan vi småsparere gjøre?

Du vil lære om:

 • Finansmarkedets rolle i det grønne skiftet [03:33]
 • Reisen fra å være oljeanalytiker til å bli bærekraftsanalytiker [07:13]
 • Personlig motivasjon i jobben [11:30]
 • Endringer som muligheter [13:05]
 • Å ta vare på kompetansen olje- og gassnæringen sitter på [14:25]
 • Hvordan økende usikkerhet i olje- og gassmarkedet påvirker endringstakten [15:10]
 • Tross pandemien, klimaspørsmålet er ikke glemt i finansmarkedet [17:35]
 • Fornybar energi som utfordrer oljemarkedet, tross lave oljepriser [18:10]
 • Bærekraftig vekst og hva norsk næringsliv kan og bør gjøre fremover [21:00]
 • Krav om åpenhet og transparens om hvor penger forvaltes [21:45]
 • Økende krav til målinger og ratinger av bedrifters fotavtrykk [22:45]
 • SMB markedet, bevisstgjøringen og betydningen av bærekraft [25:05]
 • Finansbransjens egne rammebetingelser i påvente av betingelser fra stater [27:00]
 • EUs grønne taksonomi og grønnvasking [29:00]
 • Endring som en integrert strategi [31:00]
 • At det aller viktigste for finansnæringen er å ha tillit hos publikum [33:20]
 • Hva vi, som privatpersoner, kan bidra med med ved å stille krav til produktene og tjenestene vi kjøper [38:00]
 • Sirkulær økonomi og nye krav til produksjon [39:45]
 • Morsomt eksempel: Invertapro AS – om produksjon av larver som proteinkilde [44:00]
 • EUs nye sirkulære strategi og krav som vil drive frem endringer i Norge [45:45]
 • Oljefondets profil og rapportering på bærekraft, hav og klima [48:07]
 • Behovet for felles standarder for bevisste “småsparere” i fond [50:17]
 • Hvor hurtig utviklingen går i finansmarkedet! [53:00]

Referanser:

Om podkasten Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

I episodene stiller vi vår gjest både de store spørsmålene som bidrar til å gi oss perspektiv om samfunnet vi lever i, og de konkrete spørsmålene som forteller oss om hvordan vi kan ta ansvar i dag.

Målsettingen er å skape åpne og nære samtaler med våre gjester, der de får tid til å snakke om komplekse temaer og forklare med konkrete eksempler. Slik vil vi få en forståelse for hvordan vi kan ta ord til handling.