Episode nr. 1

Linda Krog Ødegaard, Rune Kroken og Jan Strøm

Om oss, selskapet og podkastserien Endringsskaperne

Når

26. mai 2020

Nettside

Vi fremmer bevisstgjøring, kunnskap og kompetanse om hvorfor og hvordan vi enkelt kan skape bedre måter å leve livet på og bedre måter å drive business på.

– WeMe

I denne første episoden gir vi deg et kort innblikk i hva som motiverte oss til å starte WeMe og podkasten Endringsskaperne.

Vi kunne selvsagt sagt gått i dybden på vår tverrfaglige kompetanse og bakgrunn. I denne podkasten velger vi i stedet en annen tilnærming som er mer relevant når vi skal fortelle om hva som har ført oss hit.

Velkommen til vår aller første episode!

Vi lever i et globalisert samfunn hvor industrialisering, innovasjon og digitalisering har endret våre liv radikalt. På mange måter har vi det bedre enn generasjonene før oss. Vi lever lengre, har bedre skole- og helse systemer og verden er mer åpen og tilgjengelig for oss alle.
Samtidig lider jordkloden, klima og miljø kneler som følge av vårt overforbruk. Vi er i ferd med å påføre irreversible skader på økosystemet med konsekvenser langt utenfor vår fatteevne.

I de siste årene har vi sett både Greta Thunberg og Malala, to modige 16-årige jenter, vinne gjennom i FN med sine kamp og hjertesaker, jenters rett til utdanning og klima. Disse to satt i gang en kraftfull bølge som vekket et sterkt engasjement over hele kloden. Gode eksempler på hva vi som enkeltindivider kan oppnå om vi blir bevisst på hva som er viktig for oss ikke bare akkurat nå, men på lang sikt.

En endring må til for at fremtidige generasjoner, våre barn og barnebarn, skal kunne vokse opp og ha tilgang på rent vann, dyrkbar mark og et trygt samfunn å leve i.

Vi mennesker er ambisiøse og vi er tilpasningsdyktige! Det er en kraftfull kombinasjon.

Denne endringen handler om deg og det handler om meg. Det handler om oss alle.

Hver og en av oss kan skape endring og sammen er vi endringsskaperne!

I Endringsskaperne fremmer vi bevisstgjøring, kunnskap og kompetanse om hvorfor og hvordan vi enkelt kan skape bedre måter å leve livet på og bedre måter å drive business på.

Kort om oss: Rune har drevet som konsulent og prosjektleder innen telecom inntil han tok sin MBA. Jan har bred erfaring med å utvikle både små og store selskaper i ulike vekstfaser. Linda har sin forhistorie i kommunikasjonsbransjen før hun vendte fokuset innover og studerte kommunikasjonen vi fører innover når vi driver med ledelse, selvledelse og coaching.

Om podkasten Endringsskaperne

I Endringsskaperne snakker vi med kunnskapsrike og engasjerte folk som kan hjelpe oss til bedre å forstå hvorfor og hvordan vi kan drive bærekraftig business og leve rike og gode liv uten at det skal gå på bekostning av fremtidige generasjoner.